SITE LOGO
Меню сайта

Календарь новостей
«  Март 2007  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Форма входа

Поиск по новостям

Друзья сайта


Приветствую Вас, Гость · RSS 29.05.2020, 03:56

Начало » 2007 » Март » 1 » ПРОЕКТ УСТАВА АСВАП УКРАИНЫ
ПРОЕКТ УСТАВА АСВАП УКРАИНЫ
СТАТУТ
Асоціації внутрішніх автомобільних перевізників України
(АВАПУ)

1. Загальні положення

1.1. Асоціація внутрішніх автомобільних перевізників України (АВАПУ) (далі – Асоціація) є добровільним об`єднанням юридичних осіб і фізичних осіб – суб`єктів підприємницької діяльності, що здійснюють перевозки вантажів та пасажирів внутрішнім автомобільним сполученням, а також інших підприємств, по роду своєї діяльності пов`язаних з автомобільними перевезеннями та автомобільним транспортом.
1.2. Асоціація створена з метою сприяння розвитку внутрішньо-українських перевезень вантажів та пасажирів, координації діяльності членів Асоціації, представлення та захисту їх інтересів в органах державної влади та всеукраїнських і міжнародних організаціях автомобільних перевізників.
1.3. Асоціація є недержавною неприбутковою гарантійною самоврядною організацією, яка об’єднує суб`єктів господарської діяльності усіх форм власності (далі – члени Асоціації), що здійснюють перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, а також інших підприємств, які по роду своєї діяльності пов`язані з автомобільними перевезеннями.
1.4. Участь в Асоціації не обмежує її учасників в комерційній, громадській та будь-якій іншій діяльності, що не заборонена законодавством.
1.5. Асоціація є юридичною особою, має свій баланс, печатку, штампи, символіку, відкриває рахунки в банках, працює на умовах госпрозрахунку або самоокупності. Асоціація володіє майном на правах власності, може від свого імені набувати права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.
1.6. Асоціація має право утворювати унітарні підприємства, філії, представництва, а також бути учасником (засновником) господарських товариств.
1.7. Отриманий Асоціацією прибуток направляється на виконання її статутних цілей та задач.
1.8. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язання її членів, крім випадків, прямо встановлених законом, або договором.
1.9. Члени Асоціації не несуть відповідальності за зобов’язання Асоціації, крім випадків прямо встановлених законом, або договором.
1.10. Асоціація відповідає за свої зобов’язання власним майном, на яке згідно із законодавством України може бути накладено стягнення.
1.11. Асоціація має повну офіційну назву:
українською мовою – „Асоціація внутрішніх автомобільних перевізників України”;
скорочено – „АВАПУ”;
англійською мовою – „Association of Internal Automobile Carriers of Ukraine”;
скорочено – „AIACU” (AVAPU).
1.12. Юридична адреса:

2. Основні принципи діяльності, мета та завдання Асоціації

2.1. Асоціація діє на підставі та у повній відповідності до чинного законодавства України, міжнародних договорів, інших нормативно-правових актів та цього Статуту. Асоціація у своїй діяльності керується також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами, положеннями та іншими актами, що затверджуються органами Асоціації відповідно до їхньої компетенції на основі таких принципів:
2.1.1. Законності.
2.1.2. Компромісного вирішення питань з урахуванням спільних інтересів членів Асоціації.
2.1.3. Довіри та взаємодопомоги у стосунках між членами Асоціації.
2.1.4. Обов’язкового виконання рішень, прийнятих Загальними Зборами (Конференцією) членів Асоціації.

2.2. Мета та завдання Асоціації.

2.2.1. Захист прав та законних інтересів членів Асоціації, забезпечення правових гарантій їх діяльності.
2.2.2. Забезпечення господарських потреб членів Асоціації, в т.ч. забезпечення укладання довгострокових договорів на максимально вигідних умовах на постачання паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами, страхування автотранспорту, цивільно-правової відповідальності, тощо.
2.2.3. Координація господарської діяльності членів Асоціації, яка пов`язана з внутрішніми автомобільними перевезеннями вантажів та пасажирів, створення та протиставлення іноземним автомобільним перевізника конкурентно-спроможної системи на внутрішньо українському ринку перевезень.
2.2.4. Надання членам Асоціації гарантій та поручительства в рамках укладання договорів на автомобільні перевезення, як перед державними установами, у випадках передбачених законодавством, так і перед іншими підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їх форм власності.
2.2.5. Взаємодія з органами законодавчої та виконавчої влади щодо створення правової бази та вдосконалення існуючих нормативно-правових актів по забезпеченню здійснення внутрішніх автомобільних перевезень вантажів та пасажирів.
2.2.6. Взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування з питань формування транспортної політики, реалізації функцій регулювання ринку внутрішніх автомобільних перевезень, встановлення економічно-обґрунтованих тарифів на автомобільні перевезення, забезпечення умов добросовісної конкуренції в інтересах вітчизняних внутрішньо-українських перевізників.
2.2.7. Створення діючої системи надання екстреної всебічної допомоги членам Асоціації у разі виникнення надзвичайних ситуації на дорогах (ДТП, поломки, грабіж, пожежі, стихійні лиха, тощо).
2.2.8. Надання допомоги членам Асоціації в отриманні від законодавчо уповноважених на то органів довідок (висновків) про настання обставин непереборної сили („форс-мажор”) в рамках виконання договорі автомобільних перевезень, а також істотної зміни обставин, якими сторони керувались під час укладання зазначених договорів.
2.2.9. Надання членам Асоціації аналітичної, довідково-методичної, кон’юнктурно-економічної інформації з питань внутрішньодержавних автомобільних перевезень вантажів та пасажирів, транспортно-експедиційного та експедиторського обслуговування.
2.2.10. Надання членам Асоціації постійної правової допомоги.
2.2.11. Професійна підготовка й перепідготовка водіїв, спеціалістів, керівників, які зайняті в галузі автомобільних перевезень, транспортно-експедиційного та експедиторського обслуговування.
2.2.12. Встановлення взаємодовіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між членами Асоціації, забезпечення дотримання ними Кодексу честі автомобільних перевізників.

2.3. Для виконання зазначених завдань Асоціація:

2.3.1. Розробляє і вносить пропозиції та зауваження до органів державної влади під час розгляду проектів законодавчих і нормативних актів, які стосуються статутної діяльності Асоціації.
2.3.2. Підтримує і розвиває ділові контакти з Верховною Радою, Адміністрацією Президента України, Кабінетом міністрів України, Міністерством транспорту та зв’язку України, Державною митною службою України, Державною податковою адміністрацією України, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.
2.3.3. Співпрацює з Міністерством транспорту та зв’язку України у сфері вироблення основних напрямків автотранспортної політики на ринку внутрішньодержавних перевезень.
2.3.4. Співпрацює із засобами масової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційні бюлетені, нормативно-довідкові видання з питань діяльності Асоціації та її членів, створює і підтримує власні інформаційні органи.
2.3.5. Здійснює інформаційне забезпечення членів Асоціації про умови перевезення вантажів і пасажирів, та їх зміни.
2.3.6. Здійснює підприємницьку діяльність у відповідності до покладених на Асоціацію завдань.
2.3.7. Створює при Асоціації Третейський суд.
2.3.8. Укладає договори з нафтопереробними підприємствами щодо безперебійного забезпечення членів Асоціації паливно-мастильними матеріалами на максимально вигідних умовах.
2.3.9. Укладає договори з підрозділами МНС, МВС, МОЗ, станціями технічного обслуговування, мережами АЗС, іншими організаціями та установами щодо цілодобового надання екстреної всебічної допомоги членам Асоціації у разі виникнення надзвичайних ситуації на дорогах.
2.3.10. Самостійно або спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та зацікавленими організаціями організовує конференції, семінари, заходи з обміну досвідом роботи, сприяє встановленню ділових контактів.
2.3.11. Вивчає і поширює передовий досвід, надає рекомендації щодо ефективного виконання автомобільних перевезень.
2.3.12. Залучає учасників Асоціації до участі в заходах, що проводяться органами державної влади з метою розвитку ділових стосунків.
2.3.13. Веде недержавний реєстр українських підприємств (за їх згодою) працюючих у сфері автомобільних перевезень та автомобільного транспорту, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності.

2.4. Асоціація має право:

2.4.1. Укладати з юридичними та фізичними особами в Україні та за її межами угоди, пов’язані з діяльністю Асоціації.
2.4.2. Займатися зовнішньоекономічною діяльністю з метою надання послуг учасникам Асоціації щодо представлення їх інтересів в міжнародних організаціях.
2.4.3. Надавати учасникам Асоціації необхідні послуги, пов’язані з представництвом їх інтересів перед третіми особами.
2.4.4. Входити до складу міжнародних автомобільних об’єднань країн Європи і світу, співпрацювати з аналогічними об’єднаннями.
2.4.5. Організовувати курси й навчальні центри з підготовки та підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів, водіїв, а також консультативні та інформаційні служби;
2.4.6. Займатися рекламно-інформаційною діяльністю.
2.4.7. Направляти працівників Асоціації та інших відомств у відрядження по країні та за кордон і приймати представників іноземних фірм та організацій для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації.
2.4.8. Оскаржувати в установленому порядку дії державних, інших органів і організацій, що порушують права або законні інтереси Асоціації та її учасників.
2.4.9. Виплачувати членські внески іншим організаціям, членом яких є Асоціація.
2.4.10. З метою захисту економічних інтересів учасників Асоціації запроваджувати та здійснювати заходи збереження конфіденційної інформації та захисту відомостей, що складають комерційну таємницю, згідно з чинним законодавством України.

3. Члени Асоціації

3.1. В Асоціацію можуть входити дійсні та асоційовані члени.

3.2. Дійсними членами Асоціації (з правом вирішального голосу) можуть бути суб`єкти господарської діяльності всіх форм власності, які зареєстровані на території України, здійснюють перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, визнають Статут, цілі і задачі Асоціації та виконують перед нею свої членські зобов`язання.

3.3. Асоційованими членами Асоціації (з правом дорадчого голосу) можуть бути суб`єкти господарської діяльності всіх форм власності, що зареєстровані на території України, які за характером своєї діяльності пов`язані з автомобільними перевезеннями і здатні сприяти в реалізації цілей та задач Асоціації, а також іноземні підприємства, установи, організації.

3.4. Прийняття в дійсні члени Асоціації здійснюється Радою Асоціації, з подальшим погодженням даного рішення Загальними Зборами (Конференцією) членів Асоціації. Виключення зі складу дійсних членів Асоціації здійснюється Радою Асоціації, з подальшим затвердженням даного рішення Загальними Зборами (Конференцією) членів Асоціації.

3.5. Прийняття в асоційовані члени Асоціації та виключення з їх складу здійснюється Президентом Асоціації.

3.6. Прийняття в дійсні та асоційовані члени Асоціації та виключення з їх складу здійснюється у відповідності до „Порядку прийняття в члени Асоціації та виключення з членів Асоціації”, який затверджується Загальними Зборами (Конференцією) членів Асоціації.

3.7. Всі члени Асоціації сплачують вступні та членські внески у розміру та в порядку, встановленому Радою Асоціації.

3.8. Член Асоціації, який порушує Статут Асоціації, чинить некоректні дії, що негативно впливають на престиж інших членів Асоціації, порушує Кодекс честі автомобільних перевізників, своїми діями веде до розколу об’єднання та розподілу майна, наносить матеріальну та моральну шкоду Асоціації, грубо порушив (крім зобов’язань щодо сплати внесків) будь-яке положення Статуту або іншого нормативного документу, не виконав рішення Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації, а також у випадках несплати без поважних причин членом Асоціації протягом двох кварталів встановлених членських внесків або інших платежів, що підлягають сплаті за рішенням Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації, може бути виключений з Асоціації. Виключення з членів Асоціації здійснюється також у випадках ліквідації юридичної особи, припинення діяльності в сфері автомобільних перевезень, або за власним бажанням, згідно з поданою письмовою заявою.
3.9. Члени Асоціації реалізують свої права й законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника підприємства, організації або громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності.

3.10. Права та обов`язки членів Асоціації:

3.10.1. Члени Асоціації мають право:
3.10.1.1. Брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрямки діяльності Асоціації, подавати до регіональної Ради та Ради Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і поліпшення діяльності Асоціації та її членів.
3.10.1.2. Користуватися інтелектуальними розробками й матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями і рекомендаціями, що надає Секретаріат Асоціації.
3.10.1.3. Добровільно вийти з членів Асоціації, письмово попередивши Президента Асоціації про це не пізніше, ніж за три місяці, або тимчасово призупинити свою участь в Асоціації на період не менше 12 місяців згідно із заявою встановленого зразку. В цей період перевізник не користується послугами Асоціації, не сплачує членських внесків і не має права вирішального голосу.

3.10.2. Дійсні члени Асоціації мають право:
3.10.2.1. Обирати керівні органи Асоціації та бути обраними до них.
3.10.2.2. Брати участь у Загальних Зборах (Конференції) членів Асоціації.
3.10.2.3. Обирати делегатів на Конференцію членів Асоціації, за квотою, встановленою цим Статутом.
3.10.2.4. Подавати пропозиції до порядку денного Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації у порядку, встановленому Регламентом Загальних Зборів (Конференції).
3.10.2.5. Користуватися послугами, що надаються Асоціацією на пільгових умовах.
3.10.2.6. Входити до складу регіональних об’єднань автомобільних перевізників.
3.10.2.7. Одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади.

3.10.3. Асоційовані члени Асоціації мають право:
3.10.3.1. Бути присутніми на Загальних Зборах (Конференції) членів Асоціації, висловлювати свою думку по питання, які обговорюються, без права участі в голосуванні.
3.10.3.2. Вносити на розгляд Ради Асоціації пропозиції з питань, що входять до компетенції Асоціації.

3.10.4. Члени Асоціації зобов`язані:
3.10.4.1. Дотримуватись Статуту і виконувати рішення, що приймаються Загальними Зборами (Конференцією) членів Асоціації та Радою Асоціації, а також Кодексу честі автомобільних перевізників.
3.10.4.2. Виконувати вимоги Статуту Асоціації, положення регулятивних актів та рішень органів управління Асоціації, обов‘язкових до виконання членами Асоціації.
3.10.4.3. Брати активну участь у реалізації основних напрямків та завдань Асоціації.
3.10.4.4. Розвивати співробітництво між членами Асоціації на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання рішень Третейського Суду Асоціації та взаємних зобов’язань.
3.10.4.5. Вчасно сплачувати членські внески та оплачувати послуги, які надає Секретаріат Асоціації, а також перераховувати кошти у спеціальні фонди Асоціації, що створені за рішенням Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації, виконувати інші матеріальні зобов’язання, які випливають з діяльності Асоціації.
3.10.4.6. Своєчасно й оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію підприємства, зміну його назви, адреси чи керівників, службових телефонів, тощо.

4. Органи управління та контролю Асоціацією

4.1. Управління Асоціацією здійснюють:
4.1.1. Загальні збори (Конференція) членів Асоціації.
4.1.2. Рада Асоціації (Правління Асоціації, Президія Асоціації)
4.1.3. Президент Асоціації.

4.2. Контроль за діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія.

4.4. Виконавчим органом Асоціації є Секретаріат Асоціації (Адміністрація Асоціації, Дирекція Асоціації).

4.5. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори (Конференція) дійсних членів Асоціації.

5. Загальні збори (Конференція) членів Асоціації

5.1. Загальні збори членів Асоціації проводяться не рідше одного разу на п`ять років.

5.2. Позачергові (повторні) Загальні Збори членів Асоціації проводяться:
5.2.1. За рішенням Конференції членів Асоціації.
5.2.2. За рішенням 2/3 членів Ради Асоціації.
5.2.3. На вимогу більшості членів Ревізійної комісії.
5.2.4. На вимогу 1/3 дійсних членів Асоціації.

5.3. Конференція членів Асоціації проводиться кожного року між Загальними Зборами членів Асоціації.

5.4. Делегати на Конференцію обираються Регіональними Зборами членів Асоціації за квотою – 1 делегат від 5 дійсних членів Асоціації.

5.5. Позачергові (повторні) Конференції членів Асоціації проводяться:
5.5.1. За рішенням 2/3 членів Ради Асоціації.
5.5.2. На вимогу більшості членів Ревізійної комісії.
5.5.3. На вимогу 1/3 дійсних членів Асоціації.

5.6. До компетенції Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації належить:

5.6.1. Прийняття Статуту Асоціації, внесення до нього змін та доповнень.

5.6.2. Затвердження :
5.6.2.1. Порядку прийому в члени Асоціації та виключення з членів Асоціації.
5.6.2.2. Регламенту Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації.
5.6.2.3. Порядку обрання делегатів Конференції Асоціації.
5.6.2.4. Порядку висунення кандидатів на посаду Президента Асоціації, порядку його обрання та дострокового припинення його повноважень.
5.6.2.5. Порядку висунення кандидатів в члени Ради Асоціації, порядку їх обрання та дострокового припинення їх повноважень.
5.6.2.6. Положення про Ревізійну Комісію Асоціації.
5.6.2.7. Розміру та порядку сплати вступних та членських внесків, встановлених Радою Асоціації.

5.6.3. Обрання та дострокове припинення повноважень членів Ради Асоціації та членів Ревізійної Комісії Асоціації.

5.6.4. Погодження рішень Ради Асоціації про прийняття в дійсні члени Асоціації.

5.6.5. Затвердження рішень Ради Асоціації про виключення з дійсних членів Асоціації.

5.6.6. Визначення пріоритетних напрямків діяльності Асоціації.

5.6.7. Розгляд і затвердження звітів Ради, Президента та Ревізійної комісії Асоціації, в тому числі – річного звіту, річного бухгалтерського балансу, кошторису фінансово-господарської діяльності Асоціації.

5.6.8. Затвердження рішення Ради Асоціації по розподілу прибутку Асоціації.

5.6.9. Делегування Раді Асоціації або Президенту Асоціації певної частини повноважень, що належить Загальним Зборам Асоціації.

5.6.10. Розгляд усіх інших питань, що належать до діяльності Асоціації.

5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів членів Асоціації належить:

5.7.1. Обрання Президента Асоціації та дострокове припинення його повноважень.
5.7.2. Прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації.

5.8. Загальні Збори (Конференція) членів Асоціації вважаються правомочними якщо на них присутні більше половини дійсних членів (делегатів Конференції) Асоціації.

5.8.1. Рішення Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації приймаються простою більшістю голосів присутніх на Загальних Зборах (Конференції) дійсних членів (делегатів Конференції) Асоціації.
5.8.2. Рішення про прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень, а також про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації приймається 3/4 голосів присутніх на Загальних Зборах (Конференції) дійсних членів (делегатів Конференції) Асоціації.
5.8.3. При голосування кожен дійсний член Асоціації (делегат Конференції) користується правом одного голосу.
5.8.4. Протоколи та рішення Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації оформлюються письмово та підписуються Головою Зборів (Конференції).
5.8.5. Загальні збори (Конференцію) веде Голова, яким є Президент, або один з членів Ради Асоціації.

5.9. Для перевірки правильності річної фінансової звітності Загальні Збори (Конференція) членів Асоціації можуть прийняти рішення про залучення професійного аудитора, не пов`язанного майновими та іншими інтересами з Асоціацією.

6. Рада Асоціації
6.1. У період між Загальними зборами (Конференціями) членів Асоціації управління Асоціацією здійснює постійно діючий колегіальний орган – Рада Асоціації, яка складається з 12 членів Ради Асоціації та Голови Ради Асоціації, яким, за посадою, є Президент Асоціації.

6.2. Члени Ради Асоціації обираються Загальними зборами (Конференцією) членів Асоціації терміном на п`ять років та діють у відповідності до „Положення про Раду Асоціації”, яке затверджується Загальними зборами (Конференцією) членів Асоціації.

6.3. Порядок висунення кандидатів в члени Ради Асоціації встановлюється „Положенням про Раду Асоціації” і здійснюється шляхом:
6.3.1. Висунення кандидатів Регіональними Зборами членів Асоціації.
6.3.2. Висунення кандидатів будь-якими 10 (5) дійсними членами Асоціації.
6.3.3. Самовисунення дійсних членів Асоціації.

6.4. Для виконання покладених на неї завдань Рада Асоціації:
6.4.1. Скликає чергові (позачергові, повторні) Загальні Збори (Конференції) членів Асоціації, визначає їх порядок денний, час та місце проведення.
6.4.2. Виносить на розгляд Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації проект основних напрямків діяльності Асоціації на поточний рік.
6.4.3. Встановлює розмір та порядок сплати вступних та членських внесків, який подає на затвердження Загальним Зборам (Конференції) членів Асоціації.
6.4.4. Приймає рішення про прийняття в дійсні члени Асоціації та виключення з дійсних членів Асоціації.
6.4.5. Порушує питання про дострокове припинення повноважень членів Ради Асоціації.
6.4.6. Здійснює контроль за виконанням Секретаріатом рішень Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації.
6.4.7. Реалізує рішення Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації.
6.4.8. Приймає рішення про доцільність участі Асоціації в організаціях, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації.
6.4.9. Створює представництва Асоціації та припиняє їхню діяльність.
6.4.10. Приймає рішення про будівництво, відчуження майна, отримання кредитів, придбання або відчуження акцій і інших цінних паперів.
6.4.11. Розглядає кошторис фінансово-господарської діяльності Асоціації і виносить на затвердження його Загальними Зборами (Конференцією) членів Асоціації.
6.4.12. Приймає рішення з питань діяльності Асоціації, які виносяться на розгляд Президентом, або Ревізійною Комісією Асоціації.
6.4.13. У встановленому законодавством порядку приймає рішення про створення, ліквідацію чи реорганізацію дочірніх і самостійних підприємств.
6.4.14. Встановлює розмір та порядок оплати праці Президента Асоціації.
6.4.15. Встановлює розмір та термін сплати членських внесків з наступним затвердженням їх Загальними Зборами (Конференцією) членів Асоціації.
6.4.16. Затверджує Положення про преміювання працівників Секретаріату Асоціації.
6.4.17. Сприяє роботі Третейського суду, створеного при Асоціації.
6.4.18. Виконує інші повноваження, передбачені Положенням про Раду Асоціації.

6.5. Засідання Ради Асоціації скликаються Головою Ради за необхідністю, але не рідше двох (трьох-чотирьох) разів на рік. Позачергові засідання Ради Асоціації можуть бути скликані на вимогу Ревізійної комісії або 1/3 членів Ради Асоціації.

6.6. Засідання Ради Асоціації є правочинними якщо на засіданні Ради присутнє більше половини складу Ради. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У випадку рівності голосів членів Ради голос Голови Ради є вирішальним.

6.7. У необхідних випадках рішення Ради Асоціації можуть бути прийняті без проведення засідання, шляхом заочного голосування (опитувальним шляхом).

7. Президент Асоціації

7.1. Для керівництва поточною діяльністю Асоціації Загальними Зборами членів Асоціації, у відповідності до „Порядку обрання Президента Асоціації”, обирається Президент Асоціації.

7.2. Президент Асоціації обирається терміном на п`ять років. Кількість термінів, протягом яких одна і таж особа підряд може обиратися Президентом Асоціації, не обмежується.

7.3. Порядок висунення кандидатів на посаду Президента Асоціації встановлюється „Порядком обрання Президента Асоціації” і здійснюється шляхом:
7.3.1. Висунення кандидатів Регіональними Зборами членів Асоціації.
7.3.2. Висунення кандидатів будь-якими 10 (5) дійсними членами Асоціації.
7.3.3. Самовисунення дійсних членів Асоціації.

7.4. Вибори Президента Асоціації вважаються такими, що відбулися, якщо за його кандидатуру в першому турі проголосує 50% + 1 голос присутніх на правомочних Загальних Зборах членів Асоціації.

7.5. У разі не обрання Президента Асоціації в першому турі, проводиться другий тур голосування, на який виносяться дві кандидатури, що набрали найбільшу кількість голосів у попередньому турі виборів. Президент вважається обраним, якщо за нього проголосувала проста більшість.

7.6. Президент є головою Загальних Зборів (Конференції) учасників Асоціації, Ради Асоціації, очолює виконавчий орган Асоціації і в своїй діяльності:
7.6.1. Організовує виконання рішень Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації.
7.6.2. Представляє Асоціацію та веде від її імені переговори з органами державної влади, громадськими і міжнародними організаціями.
7.6.3. Сповіщає учасників Асоціації про час і місце проведення Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації та їх порядок денний не пізніше, як за 45 днів до їх скликання.
7.6.4. Звітує Загальним Зборам (Конференції) членів Асоціації, Раді Асоціації про результати діяльності Асоціації.
7.6.5. Укладає від імені Асоціації, без спеціальної на то довіреності, договори (контракти) та інші юридичні акти, видає довіреності на одержання матеріальних цінностей, а також на ведення справ у суді та вчинення від імені Асоціації всіх процесуальних дій.
7.6.6. Приймає рішення про прийняття та виключення з Асоціації асоційованих членів.
7.6.7. У межах затвердженого кошторису визначає, за узгодженням з Радою Асоціації, структуру, чисельність штату, посадові оклади працівників виконавчого органу Асоціації та її представництв.
7.6.8. Приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи та преміювання працівників виконавчого органу Асоціації.
7.6.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Секретаріату Асоціації та про його представництва (філії).
7.6.10. Відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим підписом грошово-розрахункові документи;
7.6.11. Організовує бухгалтерський облік та звітність Асоціації;
7.6.12. Видає накази, інструкції та інші акти з питань, що належать до його компетенції.
7.6.13. Затверджує тарифи на послуги, які надає Асоціація.
7.6.14. Затверджує установчі документи дочірніх та самостійних підприємств, які створені Асоціацією на підставі рішення Ради Асоціації.
7.6.15. Приймає рішення щодо пред’явлення від імені Асоціації претензій і позовів до організацій та фізичних осіб як в Україні, так і за її межами.
7.6.16. Вживає заходів щодо збереження майна Асоціації.
7.6.17. Розпоряджається коштами та майном Асоціації, у межах та порядку, визначеному Статутом.
7.6.18. Вирішує інші питання та здійснює інші дії у відповідності до чинного законодавства та даного Статуту, необхідні для досягнення мети Асоціації, за виключенням тих, що належать до компетенції Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації та Ради Асоціації.

7.7. Президент розпоряджається коштами Асоціації в рамках цього Статуту та основних напрямків діяльності Асоціації, затверджених Загальними Зборами (Конференцією) членів Асоціації. На операції з майном, що належить Асоціації, потрібна згода Ради Асоціації.

7.8. Президент Асоціації не має права без погодження з Радою Асоціації вирішувати питання, пов’язані з вже набутими Асоціацією корпоративними правами.

7.9. Дострокове припинення повноважень Президента Асоціації може здійснюватися на підставах, передбачених „Порядком обрання Президента Асоціації”. В зазначеному випадку вибори нового Президента Асоціації повинні відбутися через 3(4) місяці, з моменту дострокового припинення повноважень Президента Асоціації.

7.10. Президент Асоціації виконує свої обов`язки до обрання нового Президента Асоціації. У разі його смерті, іншої фізичної неможливості виконувати свої обов`язки, або порушення проти Президента Асоціації кримінальної справи за результатами його діяльності, Рада Асоціації тимчасово покладає виконання обов`язків Президента Асоціації на іншу посадову особу Секретаріату Асоціації.

Просмотров: 958 | Добавил: ZERO | Рейтинг: 2.3 |
Всего комментариев: 1
0
1 ZERO   [Материал]
Обсуждения и предложения публикуйте на форуме.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Создать бесплатный сайт с uCoz